Piaski bez nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Analco” zaprzestaje dalszego świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w punkcie zlokalizowanym w mieście Piaski – ul. Braci Spozów 19.

Burmistrz Michał Cholewa wydał dziś komunikat w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie miasta Piaski. Stwierdza w nim, iż z uwagi na trwające prace nad zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, NZOZ „Analco” nie jest w stanie określić, na jakich zasadach powyższa opieka będzie świadczona w 2017 r. Projektowane przepisy wprowadzają rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. „sieci szpitali”. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia, tworzony system będzie główną formą zabezpieczenia dostępu pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. Swoim zakresem obejmie on także świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jeżeli wejdą w życie przepisy w proponowanym kształcie, taką opiekę prawdopodobnie będzie świadczył Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul. Leśmiana 4.

Punktem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przypisanym gminie Piaski pozostaje nadal NZOZ „ANALCO” Pogotowie Ratunkowe w Świdniku, ul. Armii Krajowej 23b, Tel. 81 751-40-50.

SM