Piaski rozpoczęły rewitalizację wzgórza „Kościelec”

Rewitalizacja Koscielca

Źródło zdjęcia: www.facebook.com

Gmina Piaski rozpoczęła prace porządkowe związane z rewitalizacją przestrzeni zespołu wzgórza „Kościelec” wraz z ruinami po zborze kalwińskim.

Kościelec jest jednym z najstarszych zabytków położonych na terenie tej gminy. Zakończone zostały również prace archeologiczne, dendrologiczne i inne związane przygotowaniem inwestycji. Jest to skomplikowana operacja i musi odbywać się pod nadzorem konserwatora zabytków. Całość rewitalizacji Kościelca, a właściwie Kościelca I i Kościelca II rozłożona na kilka etapów. Niestety część gruntów w rękach prywatnych i trwają rozmowy nt. przejęcia całości na gminę bo tylko wtedy możliwa będzie realizacja całej inwestycji wraz hotelem i restauracją.

Budynek zboru powstał w latach 1783-85 w pobliżu istniejącego w tamtych czasach zamku. Początki zboru w Piaskach datowane są na rok 1644, kiedy to ówczesny właściciel miasta Adam Suchodolski zmienił wyznanie z ariańskiego na ewangelickie. Rok później istniejący zbór ariański został zamknięty, a jego teren przekazany ewangelikom. W 1650 r. dostali oni przywilej na założenie osobnego kościoła. W 1649 r. Suchodolski wybudował nowy kościół dla kalwinistów, który w następnym wieku został zniszczony. Na jego ruinach, w latach 1783-85, z inicjatywy Teodora Suchodolskiego, potomka Adama, rozpoczęto budowę nowej murowanej świątyni. Miała ona styl barokowo-klasycystyczny, a jej powierzchnia wynosiła 207 m2. Jednakże nie dane było świątyni długie istnienie. W 1849 r. z powodu licytacji dóbr należących do Suchodolskich, a następnie sprzedaży Piask parafia ta została zlikwidowana. Budynek zaś pozostał nieużytkowany, a z powodu braku jakichkolwiek prac przy nim, popadał w ruinę. Więcej informacji na temat zabytku można znaleźć TUTAJ.

Ruiny zboru znajdują się ukryte na zalesionym wzniesieniu z tyłu boiska sportowego Piaskovii Piaski, w pobliżu drogi ekspresowej S17.

SM