Piaski rozpoczynają kolejny nabór na instalacje OZE

Piaski OZE

Źródło: www.facebook.com

Gmina Piaski po raz kolejny przystępuje do przygotowania i wdrażania projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych z zakresu tworzenia instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to II kwartał 2016 r. a realizacji przedmiotowej inwestycji lata 2017-2018.

W ramach projektu, w zależności od zgłaszanego zainteresowania, możliwe będzie finansowanie kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła. Instalacje są przeznaczone do użytku w budynkach mieszkalnych i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych.

Kolektory słoneczne – finansowana będzie kompletna instalacja (panele, zbiorniki, orurowanie obiegu glikolowego, pompa, sterownik) wraz montażem i dokumentacją, z wyłączeniem górnej wężownicy
i grzałki elektrycznej, które stanowią koszt leżący po stronie użytkownika.

Ogniwa fotowoltaiczne – finansowane będą instalacje „zamknięte”, zakładające wykorzystanie całej wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby mieszkalne oraz instalacje „otwarte” umożliwiające oddawanie wytworzonej energii do sieci elektrycznej. Finansowane będą kompletne instalacje, w przypadku instalacji „zamkniętych” – z akumulatorami, służącymi do magazynowania energii. Poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów dla instalacji „zamkniętych” i 65% dla instalacji „otwartych”. Zainteresowani ogniwami fotowoltaicznymi będą musieli ponieść koszt wykonania projektu indywidualnego i wizji lokalnej na etapie przygotowania projektu (marzec – kwiecień 2016).

Kotły na biomasę – finansowane będą kotły działające wyłącznie w oparciu o biomasę, bez  możliwości przestawienia na inne paliwo.

Pompy ciepła – finansowane będą pompy odzyskujące energię z powietrza oraz energię geotermalną wykorzystywane na potrzeby budynków mieszkalnych. Zainteresowanymi montażem pomp geotermalnych będą zobowiązani do poniesienia kosztu wykonania dokumentacji na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (marzec – czerwiec 2016).

Domy, w których montowane będą instalacje obowiązkowo muszą być wyposażone w sprawną instalację przeciwprzepięciową.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienia załączonej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Piaskach – sala w podwórzu, w dniach od 10 do 29 lutego 2016 r., w godzinach pracy Urzędu. W późniejszych terminach zorganizowane zostaną spotkania dla mieszkańców zainteresowanych instalacjami. Informacja o nich  zostanie z wyprzedzeniem umieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Źródło: http://www.piaski.pl/