Piaski stawiają na rozwój i inwestycje

Piaski konferencja 1W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Wierzchowiskach Drugich odbyła się konferencja w ramach projektu „Budowa marki Piaski Przyjazne Przedsiębiorcom i promocja walorów inwestycyjnych gminy Piaski”, zorganizowana dla przedsiębiorców z terenu gminy Piaski. W trakcie konferencji zostały zaprezentowane działania zmierzające w kierunku wzmocnienia i rozwoju potencjału gospodarczego gminy Piaski, w tym zwiększenia jej atrakcyjności inwestycyjnej i podniesienia standardów jakościowych w zakresie obsługi inwestorów.

Piaski konferencja 2

Poza ustalonym programem, konferencja była okazją do wymiany poglądów, kuluarowych rozmów i bezpośredniego kontaktu. Swojego zadowolenia z przebiegu konferencji nie kryje burmistrz Piask Michał Cholewa – Bardzo się cieszę, że mamy na terenie gminy tylu aktywnych, przedsiębiorczych ludzi zainteresowanych nie tylko własnymi sprawami, ale przede wszystkim rozwojem naszej, całej lokalnej społeczności.Bardzo dziękuję za udział wszystkim zaproszonym gościom, w tym naszym prelegentom: Pani Anecie Pieczykolan Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego i Panu Arturowi Habza – Dyrektorowi Departamentu Gospodarki i Innowacji.

Spot reklamowy zachwalający walory gminy Piaski: