Pieniądze na przebudowę kolejnych dróg lokalnych

Wojewoda Wojciech Wilk przekazał przedstawicielom gmin Trzydnik Duży, Zwierzyniec, Kamień, Siedliszcze, Strzyżewice, Baranów, Włodawa umowy na dofinansowanie z budżetu państwa modernizacji, remontów i budów dróg lokalnych.

W tym roku wojewoda lubelski dysponuje pulą niecałych 75 milionów złotych, z której w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dofinansowywane są inwestycje drogowe samorządów lokalnych. Do dziś znacznie urosła liczba samorządów, którym wojewoda może pomóc w ich przedsięwzięciach na rzecz podniesienia poziomu infrastruktury drogowej.

Wraz z siedmioma gminami, z którymi dziś podpisano umowy w tym roku na liście dofinansowanych inwestycji są już 74 pozycje.

– Dla mnie jako wojewody to powód do dużej radości, bo nie tylko poprawia się stan dróg, jeździ się wygodniej, ale też przede wszystkim te drogi lokalne stają się bezpieczniejsze, bardziej przyjazne dla pieszych i kierowców, a bezpieczeństwo mieszkańców to jeden z głównych aspektów działalności wojewody. Z drugiej strony bardzo gorąco dziękuję wszystkim samorządowcom, którym udało się tak przeprowadzić inwestycje, które już w tym roku dofinansowaliśmy, że trochę pieniędzy jeszcze zostaje i możemy je przekazywać kolejnym gminom i powiatom – podkreśla wojewoda Wilk.

W latach 2008-2014 zrealizowano w woj. Lubelskim w ramach programu NPPDL 394 inwestycje drogowe: wyremontowano 911 kilometrów dróg (474 km powiatowych, 437 km gminnych).

Te inwestycje kosztowały łącznie prawie 640 milionów złotych. Państwo dofinansowało samorządy województwa lubelskiego kwotą prawie 300 milionów złotych.

Dodając do powyższej liczby 74 inwestycje, które dofinansowujemy w tym roku to łącznie 468 drogowych inwestycji samorządowych w województwie lubelskim dofinansowanych przez państwo.

W tym roku w ramach tych 74 remontów i modernizacji przebudową objętych będzie 239 kilometrów dróg w województwie.

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl/