Pieniądze na wymianę pieca

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Rodzaje dofinansowanych inwestycji: wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym (do paliw ekologicznych nie zalicza się ekogroszku), wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe, wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy, budowę instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego, przyłączy do sieci cieplnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowe zasady dofinansowania zostały zawarte w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej Funduszu: www.wfos.lublin.pl

Wnioski należy składać osobiście w godz. 8.00 – 14.00 w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7 lub jego biurach terenowych: Biała Podlaska – Al. 1000-lecia 28a/12, tel.(83) 342 03 97, 342 11 73; Chełm – Plac Niepodległości 1 (pok. 351), tel. (82) 562 75 96; 562 75 75 Zamość – ul. Promienna 4, tel. (84) 639 30 94. Termin naboru – od 01.02.2017 r. do 31.03.2017 r.

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Biuro Funduszu w Chełmie obsługuje powiaty: Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski. Siedziba Biura: Plac Niepodległości 1 (GMACH), III piętro, pokój nr 351, skrzydło E (strona południowa).

dokumenty do pobrania:

 

Regulamin

 

wniosek o dofinansowanie – część A

wniosek o dofinansowanie – część B

zał. nr 3 – harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia

 

Wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość osiąganych dochodów wg załącznika nr 4

4a – zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

4b – informacja o dochodach i wydatkach Wnioskodawcy

4c – informacja o dochodach i wydatkach Poręczyciela

4d – oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

4e – oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

zał. nr 5 – zbiorcze zestawienie poniesionych kosztów

zał. nr 6 – protokół końcowego odbioru robót

Na pierwszym etapie oceny (badanie zdolności kredytowej) należy przedłożyć również podpisane przez Wnioskodawcę upoważnienie:

dla osoby fizycznej

lub

dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Więcej…