Pieniądze z Unii czekają, ale gdzie szukać funduszy na wkład własny?

Wiele samorządów stanie w niedługim czasie przed pytaniem skąd wziąć fundusze na wkład własny potrzebny przy inwestycjach realizowanych z funduszy europejskich z perspektywy 2014-2020.

O tym, że zapewnienie tzw. wkładu własnego na realizację inwestycji w nowej perspektywie unijnego finansowania może być dużym problemem mówi się od dawna. Podkreślają to samorządowcy, zwracają uwagę na problem ekonomiści.

– Podczas planowania inwestycji trzeba mieć na względzie możliwości jej finansowania zgodnie z ustawą o finansach jednostek samorządowych – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. – Ta ustawa może ograniczać wniesienie wkładu własnego na zadania realizowane poza terytorium administracyjnym samorządów lub wykraczające poza zakres ich zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym lub powiatowym.

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl