Pierwsza publikacja nagrania z sesji Rady Gminy Fajsławice w historii!!!

Po raz pierwszy w historii naszej gminy publikujemy nagranie z sesji. Jest to sesja świąteczno-opłatkowa, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2013 r. Relację z sesji oraz nasz komentarz do niej możecie przeczytać już od wczoraj na naszej stronie. Teraz udostępniamy nagranie z oficjalnej części zebrania, które zakończyło się śpiewaniem kolęd, łamaniem opłatka i poczęstunkiem.

Nie ma co ukrywać, że nagranie nie należy do zbyt zajmujących. Jeżeli kiedykolwiek obejrzy je więcej niż 100 osób będziemy mile zaskoczeni. Osoby, które porwą się jednak i odtworzą całe nagranie, dowiedzą się np. dlaczego Minister Finansów odebrał nam część subwencji, kto w opinii wójta jest „ancymonkiem”, czy też co oznacza nowe powiedzenie wymyślone przez Wójta: „Matka zawsze jest sierotą”.

Dlaczego chcemy nagrywać i publikować sesje rady gminy? Z kilku ważnych powodów.

Po pierwsze, chcemy nadać odpowiednią rangę temu wydarzeniu. W miesięcznym kalendarzu naszej gminy jest to najważniejsze wydarzenie, które zazwyczaj przechodzi bez echa. Pamiętajmy, że Rada Gminy w ramach swoich ustawowych kompetencji podczas sesji uchwala prawo miejscowe, do którego muszą stosować się wszyscy mieszkańcy gminy.

Na sesjach omawiane są szczegółowo sprawy gminne i to one stanowią najlepsze źródło wiedzy o aktualnej kondycji samorządu. Niejednokrotnie, w trakcie sesji są też załatwiane różne sprawy oraz składane są przyrzeczenia publiczne. Nieraz wystarczy w czyjejś wypowiedzi zmienić jedno słowo, by wypaczyć jej sens. Nagranie redukuje możliwość manipulacji niemal do zera.

Trzecim powodem jest to, że władze gminy nie wywiązują się ze swojego obowiązku i nie publikują same nagrań lub protokołów z sesji. Pomimo, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na nich obowiązek bezzwłocznego publikowania relacji z sesji, ostatni protokół opublikowany na stronie internetowej BIP gminy pochodzi z listopada 2012!!!

Co ciekawe, kiedyś sesje Rady Gminy Fajsławice były nagrywane, ale dość szybko od tego odstąpiono. Dlaczego? Możemy się jedynie domyślać.

Sesja Rady Gminy Fajsławice 27.12.2013 r.