Pierwszy sukces

Miło mi ogłosić, że odnieśliśmy pierwszy sukces!!! Z porządku obrad Rady Gminy planowanych na 27 września zdjęto punkt dotyczący głosowania nad zatwierdzeniem zmiany Studium przewidującym budowę elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Fajsławice.

Z tego co mi wiadomo władze gminy zdecydowały się na przeprowadzenie szeregu konsultacji społecznych w największych wsiach. Tego dopominaliśmy się od samego początku!

Oczywiście nie znaczy to, że jesteśmy choćby o jeden krok bliżej od powstrzymania inwazji „wiatraków”. Co najwyżej sprawa odciągnęła się trochę w czasie. Na pewno nie możemy sobie odpuścić.

Musimy pilnować, żeby przypadkiem, w ostatniej chwili głosowanie w sprawie elektrowni nie wróciło do porządku obrad Rady Gminy.

Zbierać podpisy przeciwko budowie elektrowni.

Musimy informować społeczność o dacie i miejscu każdych konsultacji.

Dużo czytać na ten temat i wyrabiać sobie własne zdanie, aby zadawać właściwe pytania.

Brać udział we wszystkich konsultacjach informując, jakie są rzeczywiste koszty budowy elektrowni wiatrowych dla nas wszystkich.

Naszych przeciwników stać na kolorowe ulotki i klakierów przekrzykujących się na spotkaniach ale damy radę. 

Tekst opublikowany na stronie www.facebook.com/GminaFajslawiceBezWiatrakow w dniu 13.09.2013 r.