Pinie poszukiwane stare fotografie z terenu gminy Fajsławice

Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic zwraca się z prośbą o wypożyczenie starych rodzinnych fotografii ukazujących bogactwo dziedzictwa kulturowego, obrzędy i zwyczaje. Pozyskane materiały posłużą do stworzenia wystawy fotograficznej i publikacji książkowej.

Zdjęcia do zeskanowania prosimy zostawiać w kancelariach parafialnych, w szkołach, pokoju nr 5 Urzędu Gminy Fajsławice (Panu Grzegorzowi Kosierbowi),  lub prezesowi Zarządu TPF Adamowi Polskiemu tel. kom.: 693 288 901, e-mail: polski.adam@op.pl  który jako pomysłodawca i koordynator tego projektu, udzielać będzie odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych.

Powyższe działania będą realizowane w ramach projektu pod tytułem: PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI „Etno – Ziemia Fajsławicka 2019”, obejmującego zasięgiem terytorialnym obecne parafie: Siedliska Drugie, Fajsławice, Oleśniki – dofinansowywanego kwotą 39 tys. zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Aktualne informacje na temat programu dostępne będą na stronie internetowej towarzystwa: tpf.lbn.pl.