Plany zagospodarowania nie istnieją – stwierdza NIK

Mapa Fajsławic 2

Studium Gminy Fajsławice z oznaczonymi strefami ochronnymi elektrowni wiatrowych. O ich położeniu zdecydował Inwestor, a nie władze gminy.

To inwestorzy, a nie plany zagospodarowania przestrzennego, w praktyce decydują jak kształtowany jest krajobraz na obszarach cennych przyrodniczo w Podlaskiem – oceniła NIK.

„Brak planów sprawia, że większość inwestycji powstaje przypadkowo, na podstawie indywidualnych decyzji. W rezultacie powstała sytuacja, w której o kształcie terenu, zamiast planów opracowanych przez samorząd, przesądzają de facto propozycje inwestorów” – poinformował Tomasz Ambroziak z białostockiej delegatury NIK, która przeprowadziła kontrolę.

Gdy nie ma planów, inwestorom wydawane są indywidualnie decyzje o warunkach zabudowy.

„Taka procedura eliminuje kontrolę społeczną z procesu ustalania warunków zabudowy obszarów chronionych. Ponadto prowadzi do chaosu przestrzennego, degradacji walorów przyrodniczych oraz może utrudnić lokalizację nowych inwestycji w przyszłości” – podkreśla NIK.

Więcej…

Źródło: http://www.samorzad.pap.pl