Początki Solidarności RI w Fajsławicach

W listopadzie 1980 roku Janusz Winiarski został oddelegowany przez MKZ, następnie przez Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego do tworzenia struktur założycielskich „Solidarności Wiejskiej”.Początkowo biuro miało swoja siedzibę na ulicy Okopowej w Lubinie. Tam też zgłaszali się chętni z całego województwa, którzy chcieli zasięgnąć informacji jak tworzyć struktury „Solidarności Wiejskiej” w swoich miejscowościach. Tam też zgłosił się mieszkaniec wsi Ignasin z gminy Fajsławice Henryk Janusz Stępniak. Spotkanie J. Winiarskiego i H. J. Stępniaka zaowocowało długoletnią współpracą i bliską przyjaźnią. Od tej pory J. Winiarski wspierał i pomagał we wszelkiej działalności rolniczej „Solidarności” z Fajsławic.

Gdy „Solidarność” robotnicza zaczyna kształtować swoje struktury, latem 1980 roku z inicjatywy Janusza Henryka Stępniaka powstaje Związek Rolników „Solidarność” w Fajsławicach i włącza się w walkę o rejestrację związku rolniczego. J. H. Stępniak w owym czasie jest Instruktorem Służby Rolnej zatrudnionym w gminie, co umożliwia mu łatwy kontakt z miejscowymi rolnikami. Już po zarejestrowaniu NSZZ RI „Solidarność” na pierwszym Gminnym Zjeździe J. H. Stępniak zostaje wybrany pierwszym przewodniczącym gminnych struktur rolniczej „Solidarności” i pełni tę funkcję do 1989 roku, do czasu gdy w wyborach 4 czerwca zostaje wybrany senatorem.

Wydarzenie jakie miały miejsce we wsi Zalesie pod koniec lat siedemdziesiątych nie mogły przejść bez echa wśród okolicznych miejscowości. Tak też było w gminie Fajsławice. Józef Wójcik kierowca PKS Lublin jeżdżący trasą w okolicach Milejowa nawiązał kontakt z Januszem Rożkiem. J. Wójcik jako kierowca PKS ryzykując utratą pracy i więzieniem rozwoził nielegalne wydawnictwa i ulotki po całym województwie. Materiały dostarczane mu są przez bliżej nie znane osoby współpracujące z Januszem Rożkiem, których imion nie poznał do dnia dzisiejszego.

W stanie wojennym działacze lokalnej „Solidarności” aktywnie włączyli się w działalność Duszpasterstwa Rolników. Na wszelkich spotkaniach rolnicy z Fajsławic stanowili znaczną część uczestników spotkań. Spotkania w ramach Duszpasterstwa Rolników odbywały się m. in. w Łabuniach. Prowadził je ks. Zdzisław Ciżmiński, w Lublinie przy ul. Podwale, Nałęczowie na tzw. „Jabłuszku”, ale również w Fajsławicach prowadzone przez proboszcza ks. Franciszka Haładyja. Duszpasterstwo Rolników było swego rodzaju przykrywką działalności Rolniczej Solidarności, na spotkaniach były poruszane nie tylko kwestie wiary, ale również ocena aktualnej sytuacji w państwie, oraz możliwe zadania do podjęcia by tę sytuacje zmienić.

Działacze z Fajsławic w okresie stanu wojennego aktywnie poszukiwali kontaktów z miastem z czasem nawiązali współpracę z podziemną Komisją „Solidarności” w Świdniku. „Solidarność” z Fajsławic w okresie stanu wojennego, aktywnie wspierał swoich kolegów z robotniczej „Solidarności” organizując pomoc żywnościową dla pracowników WSK w Świdniku. W latach osiemdziesiątych w Fajsławicach działał aktywnie Uniwersytet Ludowy. W czasie trwających spotkań wykłady prowadził profesor Adam Stanowski z KUL, a także redaktor Janusz Winiarski. W czasie spotkań zebranym były przedstawiane zabronione filmy jak i dowiadywali się o aktualnej sytuacji w Polsce i na świeci.

Opracował: Jakub Stępniak