Podpisano Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego

Kontrakt terytorialny dla wójewództwa lubelskiego

Marszałek województwa lubelskiego, Sławomir Sosnowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Marceli Niezgoda oraz wicemarszałek Krzysztof Grabczuk podpisali 5 grudnia br. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2023. Dokument został wcześniej zatwierdzony przez Radę Ministrów oraz Zarząd Województwa Lubelskiego.

– Cieszymy, że Kontrakt Terytorialny będzie służył koordynacji działań prorozwojowych podejmowanych przez rząd i samorząd – mówił podczas konferencji prasowej marszałek Sławomir Sosnowski.
W trakcie negocjacji Samorząd Województwa Lubelskiego przedstawił możliwie szeroki pakiet projektów planowanych do wykonania w ramach kontraktu, dotyczących różnych obszarów tematycznych. Ostatecznie w toku obrad wybrano 45 przedsięwzięć. Środki, które przypadną regionowi na realizację zaplanowanych inwestycji to około 26,3 miliardów złotych. Głównym źródłem finansowania kontraktu są środki w ramach budżetu UE.

Źródło: http://www.lubelskie.pl