Podsumowanie pracy Szkoły Podstawowej w Fajsławiacach

Szkoła Podstawowa Boisko

W roku szkolnym 2015/2016 do naszej szkoły uczęszczało 72 dzieci do oddziałów przedszkolnych i 198 uczniów do szkoły podstawowej – łącznie 270. Nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki nauczania. Najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów uzyskała klasa V A – 4,97, następnie klasa IV A – 4,95.

W wyniku przeprowadzonego  konkursu ,, Klasa na medal” w nowej formule według zmodyfikowanego regulaminu zostali wyłonieni następujący zwycięzcy:

I miejsce klasa V A  – 1465 pkt.

II miejsce klasa IV A – 1425 pkt.

III miejsce klasa IV B – 1334 pkt.

Konkurs wpłynął na poprawę zachowania uczniów, co wyraża się w wyższych ocenach z zachowania. Konkurs będziemy kontynuować w przyszłym roku szkolnym.

Nagrody Dyrektora Szkoły

W pierwszym etapie edukacyjnym najlepszy uczeń otrzymał Nagrodę Dyrektora Szkoły a  został nim Kamil Baran.

Wyniki na Najlepszego Absolwenta przedstawiają się następująco:

1.Zuzanna Wójcik kl. VI A  i Daria Sawa kl. VI B – po 85 pkt.

2.Szymon Błaziak kl. VI A – 65 pkt.

3.Ewelina Pasternak kl. VI A – 60 pkt.

Do klasyfikacji brano pod uwagę: średnie ocen, wyniki sprawdzianu OKE, udział w konkursach kuratoryjnych, ocena zachowania, udział w zajęciach dodatkowych, udział w zawodach sportowych, udział w innych konkursach.

Pan Wójt Tadeusz Chruściel wręczył stypendia uczniowskie. Otrzymali je:

Katarzyna Ruszniak kl. V A – 6,0

Angelika Latkowska kl. V B – 5,91

Wiktoria Wasil kl. V A – 5,91

Kinga Wójcik kl. IV A – 5,73

Emilia Chwil kl. V A – 5,73

Daria Sawa kl. VI B – 5,73

Patrycja Cichosz kl. IV A – 5,64

Zofia Świstowska kl. IV A – 5,64

Szymon Błaziak kl. VI A – 5,64

Najwięcej książek w roku szkolnym przeczytali:

Oddziały przedszkolne : Klara Madeja. Iga Ładniak, Kacper Opalski , Jakub Mazurek

Klasy I – III

Marek Karina, Dzirba Paweł, Baran Błażej, Madeja Anna, Mazurek Oliwia, Rybak Kinga, Serafin Antonina, Pioś Matylda, Jankowska Kinga, Dubaj Gabriel,  Denis Krzysztof, Krupa Amelia, Granat Hanna, Ruszniak Karol, Kostka Karol, Dańko Filip

Klasy IV – VI

Kociuba Wiktoria, Bubicz Patrycja, Stefaniak Julia, Cichosz Patrycja

Nasza szkoła zajęła II miejsce  we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu krasnostawskiego. W klasyfikacji wzięło udział około 50 szkół.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl/