Podsumowanie pracy Szkoły Podstawowej w Fajsławicach

Szkoła w Fajsławicach

W roku szkolnym 2014/2015 do naszej szkoły uczęszczało 86 dzieci do oddziałów przedszkolnych i 188 uczniów do szkoły podstawowej – łącznie 274. Nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki nauczania. Najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów uzyskała klasa IV A – 4,99, następnie klasa VI B – 4,96. Na 94 uczniów kl. IV – VI 42 otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.

W wyniku przeprowadzonego w II semestrze konkursu ,,Klasa na medal” w nowej formule według zmodyfikowanego regulaminu zostali wyłonieni następujący zwycięzcy:

I miejsce klasa VI B

II miejsce klasa IV A

III miejsce klasa IV B

Konkurs wpłynął na poprawę zachowania uczniów, co wyraża się w wyższych ocenach z zachowania. Konkurs będziemy kontynuować w przyszłym roku szkolnym.

Nagrody Dyrektora Szkoły

 W pierwszym etapie edukacyjnym najlepsi uczniowie otrzymali Nagrody Dyrektora Szkoły: Kinga Wójcik z kl. III A i Karolina Gruszczyńska z kl. III B.

Najlepszymi absolwentami zostali:

Damian i Michał Szyszko z kl. VI A- średnia ocen z poszczególnych przedmiotów to 5,56 oraz Natalia Krzykała- średnia ocen 5,9.

Pan Wójt Tadeusz Chruściel wręczył stypendia uczniowskie. Otrzymali je:

Natalia Krzykała – 5,9

Katarzyna Ruszniak – 5,73

Angelika Latkowska – 5,73

Wiktoria Wasil – 5,64

Zuzanna Wójcik – 5,64

Damian i Michał Szyszko – 5,56

Nasza szkoła zajęła I miejsce  we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu krasnostawskiego. W klasyfikacji wzięło udział około 50 szkół.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl/