Półkolonie dla dzieci rolników

Publiczna Szkoła Podstawowa w Boniewie-Ignasinie jest organizatorem półkolonii dla dzieci rolników.

Półkolonie odbywać się będą w dwóch turnusach:

15-25 lipiec 2014 r.

11-25 sierpień 2014 r.

Zgłoszenia  dzieci przyjmujemy w szkole lub Urzędzie Gminy Tel.81/5853014 lub 81/5853002

Odpłatność za pobyt, wyżywienie/dwa posiłki/ , wycieczki  i zajęcia kulturalno-sportowe to tylko 50 zł.

Źródło: http://www.fajslawice.eu/