Polska gmina zarządza energią najlepiej w całej UE

Została ona zwycięzcą prestiżowego konkursu Unii Europejskiej w kategorii ManagEnergy Award (Zarządzanie Energią) w ramach „Tygodnia Zrównoważonej Energii” corocznej ogólnoeuropejskiej inicjatywy organizowanej przy Komisji Europejskiej.

Kisielice otrzymały nagrodę za projekt „Gmina Kisielice – Samowystarczalna Energetycznie Gmina”, w którym opisane zostały dotychczasowe osiągnięcia gminy w zakresie odnawialnych źródeł energii. Tegoroczna ceremonia wręczenia nagród MenagEnergy Award, w której uczestniczył burmistrz Kisielic – Tomasz Koprowiak, była połączona z Konferencją Wysokiego Szczebla ds. Polityki Energetycznej i tym samym po raz pierwszy miała miejsce w budynku Charlemagne. 

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl