Pomoc dla młodych ludzi poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, że w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie realizuje Regionalny Program pt. „LUDZIE MŁODZI”. Celem głównym Programu jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy.

Adresatami Programu są wyłącznie osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia i zamieszkają na obszarach wiejskich.

W ramach Programu realizowane będą następujące działania:

1. Jednorazowe środki na pojęcie działalności gospodarczej

2. Staże

3. Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

4. Szkolenia indywidualne

5. Roboty publiczne

6. Bony stażowe

7. Bony na zasiedlenie

Szczegółowe informacje u Doradców Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie.

Źródło: PUP Krasnystaw