Pomoc żywnościowa dla najuboższych

Na lata 2014-2020 został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom lub rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, iż można zgłaszać się po skierowania, dzięki którym można odebrać żywność.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego które wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł ( 200 % wynosi  1268 zł)
  • dla osoby w rodzinie 514 zł  ( 200% wynosi 1028 zł)

Żywność wydawana jest w PCK w Lublinie przy ul. Puchacza 6 w godzinach od 9-13 w następujących dniach:

Nazwiska na literę:

A – J –wtorek

K – P- środa

R – Z- czwartek

W razie jakichkolwiek pytań proszę zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach, Fajsławice 4 lub Tel.81 5853065

Więcej…