Pomóż Kindze – przekaż jej 1% podatku

Uczennica klasy IVa Kinga Bogusz ze szkoły w Fajsławicach jest pod opieką fundacji „Razem Zdążymy”. Fundacja powstała w celu niesienia pomocy osobom chorym na rzadką chorobę genetyczną „ataksja teleangiektazja” oraz pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi. Państwa pomoc przeznaczona będzie na  realizacje celów statutowych. Jako organizacja pożytku publicznego fundacja ma prawo do otrzymania 1% podatku dochodowego. Więcej informacji o schorzeniu, jego przebiegu i naszych podopiecznych znajdziecie Państwo na stronach www.razemzdazymy.org.pl oraz www.facebook.com/FundacjaRazemZdazymy.

KRS 0000295660 z dopiskiem Kinga Bogusz.

Kinga Bogusz