Postaraj się o 40 tys. na rozpoczęcie działaności gospodarczej

Projekt dla osób bezrobotnych zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą „STREFA KREATYWNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW LUBELSZCZYZNY”

Strefa kreatywnych przedsiebiorców lubelszczyzny