Powołanie członków Wojewódzkiej Rady Do Spraw Potrzeb Zdrowotnych

Wojewódzka Rada Zdrowia

Źródło zdjęcia: http://www.lublin.uw.gov.pl/

Wojewoda lubelski Wojciech Wilk wręczył akty powołania członkom Wojewódzkiej Rady Do Spraw Potrzeb Zdrowotnych. Wojewoda został zobowiązany do jej powołania na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W skład Rady wojewoda powołał: Cezarego Sawulskiego – przedstawiciela reprezentowanych organizacji pracodawców, starostę opolskiego Zenona Rodzika – przedstawiciela Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, Zbigniewa Orła, dyrektora departamentu zdrowia i polityki społecznej Urzędu Marszałkowskiego – przedstawiciela marszałka województwa, Pawła Piroga – przedstawiciela dyrektora Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, doktora Krzysztofa Kuszewskiego – przedstawiciela Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, kierownika Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa, w przeszłości m.in. wiceministra zdrowia i kierownika tego resortu, prof. dr hab. Teresę Kulik, kierownika Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego – przedstawiciela Uniwersytetu Medycznego, Andrzeja Matacza, zastępcę dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie – przedstawiciela Urzędu Statystycznego w Lublinie oraz Agnieszkę Kowalską – Głowiak, dyrektora wydziału zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – przedstawiciela wojewody lubelskiego.

Powołanie Rady to pierwszy etap zmian w systemie finansowania opieki zdrowotnej. Na podstawie szczegółowych danych epidemiologicznych i demograficznych rada i wojewoda sporządzą mapę potrzeb zdrowotnych ludności Lubelszczyzny. Ta mapa będzie narzędziem, dzięki któremu Narodowy Fundusz Zdrowia będzie sprawniej finansował publiczną służbę zdrowia.

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl/