Powstała książka o rodzinach chłopskich z okolic Fajsławic. W niedzielę spotkanie z autorem

W dniu 30 września 2018 r. o godz. 13.00, w Szkole Podstawowej w Fajsławicach, odbędzie się spotkanie z Kazimierzem Adamiakiem, autorem książki „Stąd Nasz Ród – Genealogia chłopskich rodzin okolic Fajsławic”. Dzięki temu wydawnictwu osoby mające tu swoje korzenie, będą mogły poznać nazwiska przodków od połowy XVII w. To wyjątkowe wydawnictwo w skali całego kraju.

Książka ta zawiera drzewa genealogiczne aż 146 najstarszych, najliczniejszych rodzin chłopskich dawnej parafii Fajsławice, zamieszkujących wsie: Fajsławice, Siedliska, Suchodoły, Wolę Idzikowską – które notowane są w metrykach parafialnych od pierwszej połowy XVII wieku i przetrwały do czasów współczesnych. To owoc ponad 12 lat pracy prof. Kazimierza Adamiaka (urodzonego w Fajsławicach, a obecnie na stałe mieszkającego w Kanadzie).

Autor do jej napisania wykorzystał wszystkie dostępne akta metrykalne z dawnych parafii: Biskupice, Częstoborowice, Piaski, Łopiennik parafii rzymsko – i grecko – katolickiej, oraz przede wszystkim Fajsławice (założonej w 1757 r.). Wymagało to dokonania 40 tys. wpisów w programie Excel i następnie skompletowania rodzin. W sumie udało się zidentyfikować ich 250, noszących 101 nazwisk. W sumie ok. 17 tys. osób. W książce finalnie zostały opisane tylko te najliczniejsze, które przetrwały do czasów współczesnych.

Publikacja jest wyjątkowa zarówno ze względu na swój rozmach, jak i charakter. Niewiele jej podobnych można znaleźć w naszym kraju. Książka została wydana w formacie A-4 i liczy ponad 460 stron teksu z wykresami drzew genealogicznych oraz z archiwalnymi starymi fotografiami. Wydanie tak obszernej publikacji było możliwe tylko dzięki znalezieniu sponsora, który niemal w całości pokrył koszty jej druku.

A jak autor wyjaśnia przyczyny podjęcia się tak benedyktyńskiej pracy? „- Mam swoisty dług wobec naszych przodków: pańszczyźnianych i wolnych chłopów, parobków, rzemieślników, służących, robotników najemnych mieszkających i pracujących w Siedliskach, Suchodołach, Fajsławicach i na Woli Idzikowskiej. Niewiele o nich wiemy poza suchymi zapisami metrykalnymi. Wiadomo tylko, że ich życie to było nieustanne pasmo ciężkiej pracy i tragedii: przedwczesnych zgonów z powodu wojen, epidemii i niedożywienia, sieroctwa, wyzysku dziedzica. Umierali młodo, a jeśli nawet doczekali starości nie mogli liczyć na emeryturę. Pracowali do końca, a jeśli już nie mogli, ich losem często było żebractwo, nawet jeśli należeli do warstwy gospodarzy. Ci kmiecie/włościanie/chłopi to była jednak najstabilniejsza warstwa społeczeństwa. Nikt nie pamięta już rycerzy, po szlachcie pozostały sentymentalne wspomnienia potomków, stare zawody rzemieślnicze wymarły, a chłop pozostał, choć techniki uprawy roli zmieniły się zupełnie.”

Organizatorem spotkania jest Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, Parafia Rzymsko-Katolicka w Fajsławicach oraz Szkoła Podstawowa w Fajsławicach.

SM

Kazimierz Adamiak (ur. 1951) dzieciństwo spędził na Ignasinie (gmina Fajsławice). Swoją edukację rozpoczął jeszcze w tamtejszej szkole czteroklasowej, a skończył w 1965 roku w tysiąclatce w Boniewie-Ignasinie. Matura w roku 1969 w Liceum Ogólnokształcącym w Krasnymstawie. Doktor habilitowany nauk technicznych. Od ponad 25 lat profesor nauk technicznych na Uniwersytecie Zachodniego Ontario w London, Ontario, Kanada. Zatępca redaktora naczelnego wiodącego czasopisma w swojej branży – Journal of Electrostatics – ukazującego się w Holandii. Hobbystycznie zajmuje się historią i genealogią.

Wywiad z autorem na stronie internetowej fajslawice24.pl z 2017 roku:

Stąd nasz ród – wywiad z Kazimierzem Adamiakiem