Powstaną kolejne „Schetynówki”

Schetynówki 2015 1

Wojewoda Wojciech Wilk, dyrektor Aneta Ciesielczuk i wójt gminy Ulhówek (Źródło zdjęcia: http://www.lublin.uw.gov.pl/)

Wojewoda Wojciech Wilk podpisał dziś umowy z przedstawicielami sześciu samorządów województwa lubelskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

– Już dziś mogę powiedzieć, że podpisywane dzisiaj umowy nie są ostatnimi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w tym roku – zapowiada wojewoda Wojciech Wilk.

Samorządami, których przedstawiciele otrzymali z rąk wojewody umowy są: powiat łęczyński, gmina Konstantynów, gmina Wólka, gmina Urszulin, gmina Ulhówek i gmina Tyszowce.

Łączna wartość inwestycji, które zostaną zrealizowane na podstawie podpisanych dziś umów wyniesie 7.887 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 3.678 tys. zł. W ramach udzielonej dotacji zostanie przebudowanych 11,3 km dróg lokalnych.

W tym roku wojewoda podpisał z samorządami 59 umów na dofinansowanie budów, remontów i modernizacji dróg gminnych i powiatowych.

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl/