Powstanie trasa rowerowa prowadząca śladami bitwy pod Fajsławicami

Kolejny projekt wspierany przez Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic uzyskał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ma on polegać na wytyczeniu trasy rowerowej upamiętniającej bitwę pod Fajsławicami z 1863 r. Jego realizacji podjęła się grupa miłośników historii z terenu naszej gminy. Niestety jest to jedyny projekt z obszaru naszej gminy, któremu udało się uzyskać dofinansowanie.

FIO_MPiPS_logo1

To już drugi tego typu konkurs grantowy organizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Tak jak w poprzedniej edycji młode organizacje lub grupy nieformalne, na realizację projektu mogły uzyskać nawet 5 tys. zł. Konkurencja była więc ogromna. W sumie złożono 589 wniosków, które w pierwszym etapie oceniane były pod względem formalnym. W drugim etapie zadecydowano, że jedynie 122 najlepsze otrzymają dofinansowanie. W tym gronie znalazł się miedzy innymi wniosek z Fajsławic.

W ramach projektu  zostanie wytyczona trasa rowerowej o łącznej długości około 20 kilometrów. Organizatorzy planują, że w pierwszym rajdzie rowerowym, uczestniczyć będzie co najmniej 120 uczniów szkół z gmin Fajsławice i Trawniki oraz 30 osób dorosłych. Projekt ma służyć edukacji historycznej, zwłaszcza dzieci i młodzieży, budowie społeczeństwa obywatelskiego, promocji walorów historyczno – przyrodniczych naszego terenu oraz wzmacnianiu organizacji pozarządowych na szczeblu gmin Fajsławice i Trawniki.

Warto też nadmienić, że działanie wspierane przez Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic uzyskało już dofinansowanie w poprzedniej edycji konkursu. Wówczas grant w wysokości 5 tys. zł został przyznany na „Mobilne Muzeum Bitwy pod Fajsławicami 24 VIII 1863 roku i Powstania Styczniowego w województwie lubelskim”. W Polsce nie ma innego tematycznego muzeum poświęconego pamięci o tym patriotycznym zrywie. Jedyne na świecie stacjonarne Muzeum Powstania Styczniowego znajduje się na Litwie.

Mobline Muzeum w szkole

Mobilne Muzeum Powstania Styczniowego w Szkole Podstawowej w Fajsławicach

W konkursie brały udział jeszcze dwa projekty z terenu naszej gminy. Wniosek OSP w Siedliskach pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” odpadł na etapie oceny formalnej. Lepiej poradził sobie projekt wspomagany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice pod nazwą „Dobre bo nasze”. Miał być on realizowany przez Koło Aktywnych Kobiet w Fajsławicach. Przeszedł on ocenę formalną, jednak na drugim etapie zajął 260 miejsce i niestety nie otrzymał dofinansowania.

SM