Poznajmy nasze dziedzictwo historyczne

Artykułem zatytułowanym „Chciałem być uczciwy” z grudnia 1984 r. zaczynamy dzisiaj serię publikacji historycznych, jakie będą w najbliższym czasie ukazywały się na łamach naszego serwisu. Celem tych publikacji będzie przybliżenie wydarzeń unikatowych na skalę światową, a o których niewiele osób zdaje się już dzisiaj pamiętać.

Artykuł opublikowany po raz pierwszy w Życiu Warszawy w dniu 11 grudnia 1984 r., opowiada w sposób ciekawy o wydarzeniach, które doprowadziły do unieważnienia przez Sąd Najwyższy wyborów do Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach.

Do lektury zachęcam zwłaszcza młode osoby. Warto dowiedzieć się czegoś więcej o czasach, kiedy to mówiły o nas największe światowe media.  Wydarzenia, które miały wtedy miejsce, zakończyły się wielkim zwycięstwem kilku skromnych mieszkańców wsi pod Lublinem, z systemem który niewolił wówczas połowę świata.