Pozytywna kontrola opieki społecznej

OPS Fajsławice

Zakończyła się kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Fajsławicach. Kontrolę przeprowadził pracownik Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, a dotyczyła ona oceny realizacji zadań nałożonych ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie zostało ocenione pozytywnie. Z tego powodu kontrolujący odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych.

Dobrego wyniku gratulujemy kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Stanisławie Jarudze.