Pozytywna ocena dla nowej inwestycji w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

węgielMiędzynarodowa Agencja Energetyczna pozytywnie ocenia Inwestycję PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Opublikowany niedawno raport MAE pt. Coal – Medium-Term Market Report 2014 [Węgiel – średniookresowy raport o rynku 2014] stanowi jeden z ważniejszych dokumentów opisujących branżę węglową oraz prognozy jej rozwoju w perspektywie 5-letniej.

Silna pozycja węgla jako surowca energetycznego oraz jego rola w rozwoju światowej gospodarki zdaniem autorów raportu pozostanie niezachwiana. „Węgiel ciągle jest bazą dla produkcji energii elektrycznej w skali światowej – nie wspominając o produkcji stali – z węgla produkuje się przeszło 40% światowej energii” – tak rozpoczyna się raport MAE. Agencja prognozuje, że popyt na węgiel będzie rósł w ciągu 5 lat średnio o 2,1 proc. rocznie.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna dostrzegła również potencjał rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego i perspektywy zwiększenia eksportu polskiego węgla pod koniec obecnej dekady. Autorzy raportu odnieśli się do inwestycji PD Co stwierdzając, że: „Nowa działalność wydobywcza ma ruszyć w Lubelskim Zagłębiu w Polsce, wzmacniając eksport z Polski pod koniec obecnej prognozy [2019/2020 – przyp. PD Co]. Nowa kopalnia będzie usytuowana blisko Bogdanki, która jest jedną z najbardziej efektywnych kosztowo kopalni na rynku (USD 43/t). Charakterystyka węgla i pokłady nowej kopalni powinny być podobne do tych w KW Bogdanka, zatem stosując nowoczesne wyposażenie, węgiel może być wydobywany po jednostkowej cenie wydobycia USD 37/t. Kopalnia skorzysta również na istniejącej linii kolejowej i infrastrukturze portowej” – mówi raport MAE.

Twórcy corocznego opracowania dobrze ocenili Polskę jako miejsce inwestycji dla przemysłu wydobywczego zaznaczając, że „warunki inwestycyjne w Polsce są pozytywne, z 19% podatkiem CIT, wsparciem rządu, opłatami na poziomie USD 1,2/t oraz dostępną i wykwalikowaną siłą roboczą”.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna działa o 1974 r. i zrzesza 28 państw o najbardziej rozwiniętych gospodarkach. Jej raporty cieszą się dużym uznaniem uczestników rynku. Na wejście do Agencji obecnie oczekują Rosja, Łotwa, Kolumbia, Litwa oraz Kostaryka.

Źródło: http://pdco.pl