Pozytywne zmiany

Pozytywne zmiany

Publikacja kolejnego nagrania z XL sesji Rady Gminy Fajsławice jest dobrą okazją, żeby pochwalić naszych radnych, a w szczególności Przewodniczącego Rady Gminy Fajsławice pana Andrzeja Wójcika. Co takiego zmieniło się w działaniu naszych władz, że zasługują na pochwałę? Kilka rzeczy.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że przed sesją na stronie internetowej gminy został opublikowany projekt uchwały, nad którym radni mieli debatować. Wszyscy mogliśmy się zapoznać z jego treścią przed sesją, a w razie potrzeby, wziąć udział w obradach i próbować wpłynąć na rozstrzygnięcie. Co prawda, akurat ta uchwała nie miała bezpośredniego wpływu na życie mieszkańców, ale nie trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy publikowany jest np. budżet gminy, który przewiduję odebranie pieniędzy na ważną z punktu widzenia części mieszkańców inwestycję. Mogą oni wówczas zareagować jeszcze przed sesją i domagać się zmiany postanowień uchwały, tak aby uwzględniała ich potrzeby.

Drugim pozytywnym zdarzeniem, jakie miało miejsce już w trakcie sesji, było odczytanie projektu uchwały przed jej przegłosowaniem. Dotychczas, prowadzący zebranie odczytywał jedynie tytuł uchwały, po czym dochodziło do głosowania. Trwało to zazwyczaj nie więcej niż minutę i tak na dobrą sprawę, nie wiadomo było jaka jest treść podjętej uchwały i co to oznacza dla mieszkańców. Teraz już będziemy znali treść głosowanej uchwały, a także będziemy mogli porównać, czy nie wniesiono zmian we wcześniej opublikowanym projekcie.

Warte odnotowania jest także to, że na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy, wszyscy radni zabierający głos, a także wójt, skrupulatnie używali mikrofonu podczas swoich wystąpień. Dzięki temu, publiczność dobrze słyszała wszystkie wypowiedzi, a jakość warstwy dźwiękowej nagrania znacznie się poprawiła. Jest to niewątpliwie ukłon w stronę mieszkańców gminy.

Korzystając jeszcze z okazji, dodam od siebie refleksję dotyczącą treści, jakie pojawiały się ostatnio na naszej stronie. Niektórzy mogli odnieść wrażenie, że są one skierowane wyłącznie przeciwko naszej władzy. Ten stan rzeczy wynika, z postanowienia naszej redakcji, że w ciągu najbliższych miesięcy spróbujemy uporządkować kilka spraw, które były zabałaganione od kilkunastu lat. Chodzi miedzy innymi o udostępnianie przez władze informacji publicznych, do czego zobowiązuje ich ustawa. Do czasu kiedy uporządkujemy te sprawy, tego typu tematyka będzie zapewne dominowała na naszej stronie.

Potem zostanie już tylko dział rozrywka.