Praca w górnictwie po szkole w Trawnikach

8 czerwca 2017 r. w Lublinie, podpisany został list intencyjny, którego stronami byli australijska spółka PD CO, Zespół Szkół w Trawnikach i powiat świdnicki.

Spółka PD CO planuje budowę w powiecie chełmskim kopalni „Jan Karski”. W związku z inwestycją pacę znajdzie około 10 000 nowych miejsc pracy. Budowa oznacza także rozwój infrastruktury drogowej. Jest to również ogromne pobudzenie gospodarcze i bodziec do rozwoju całego regionu: kilkadziesiąt milionów złotych dodatkowych wpływów do budżetów gmin i Skarbu Państwa rocznie.

Oznacza to także olbrzymią podaż na specjalistów z branży górniczej. Strony podpisanego 8 czerwca 2017 r. listu ustaliły, że głównym celem współpracy jest dostosowanie programów nauczania szkoły do potrzeb rynku pracy, w tym szczególnie branży górniczej, przede wszystkim z uwzględnieniem specyfiki projektowanej Kopalni „Jan Karski”.

Podjęto decyzję o rozpoczęciu współpracy w zakresie uzupełnienia oferty edukacyjnej w kształceniu młodzieży, która po ukończeniu szkoły mogłaby podjąć pracę w projektowanej Kopalni „Jan Karski”. Dyrektor Katarzyna Balcerek zadeklarowała gotowość doskonalenia zawodowego kadry wraz z możliwością certyfikowania nowych kwalifikacji i umiejętności zgodnie z normami europejskimi.

SM