Prof. Jerzy Stępień: Na czele urzędu gminy zamiast wójta czy burmistrza powinien stać dyrektor wyłaniany w drodze konkursu

Jerzy Stępnień

Źródło zdjęcia: http://pl.wikipedia.org/

– Wójt i burmistrz powinni być wybierani spośród radnych i sprawować funkcję przewodniczących rad, a na czele urzędu gminy powinien stać profesjonalny dyrektor wyłaniany w drodze konkursu – uważa współtwórca reformy samorządowej sprzed 25 lat Jerzy Stępień.

Według Stępnia ustanawiając 25 lat temu samorząd upodobniliśmy nasze państwo do zachodnich demokracji. „Nie ustrzegliśmy się jednak pewnych błędów. Mieliśmy być może zbyt wiele zaufania do obywateli, czasami mieliśmy też błędne oczekiwania wobec instytucji” – mówił. „Teraz, po 25 latach, jest czas, by to i owo poprawić” – dodał.

„Nie potrafiliśmy konsekwentnie przeprowadzić granicy pomiędzy stanowiskami politycznymi a administracyjnymi, między stanowiskami z wyboru a stanowiskami obsadzanymi na mocy kontraktów. A ta granica jest istotą demokracji. W efekcie jest u nas tak, że wójt jest politykiem z wyboru, jednocześnie stojącym na czele urzędu gminy. Łączy więc w swoim ręku siłę polityczną i administracyjną” – podkreślił Stępień.

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/