Przedszkolaki na posterunku w Fajsławicach

W czwartek Posterunek Policji w Fajsławicach odwiedzili 6-cio latkowie z miejscowej szkoły. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy policjanta oraz przeprowadzono z nimi pogadankę odnośnie prawidłowego korzystania z numeru alarmowego.

Sześciolatkowie ze szkoły w Fajsławicach byli w czwartek z wizytą w miejscowym Posterunku Policji. Wizyta miała na celu przyjrzenie się z bliska pracy policjantów.

Podczas spotkania uczniowie poznawali specyfikę służby w posterunku. Mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem policyjnym i wyposażeniem jednostki.

Funkcjonariusze przeprowadzili z nimi pogadankę, podczas której omówiono ogólne zasady bezpieczeństwa. Ponadto dzieci uczyły się jak prawidłowo korzystać z numeru alarmowego.

Źródło: http://www.lubelska.policja.gov.pl/