Przestrzeń Fajsławic w Internecie

System informacji przestrzennej

Zachęcamy mieszkańców Fajsławic do korzystania z Systemu Informacji Przestrzennej naszej gminy. Serwis dostępny jest pod adresem http://fajslawice.e-mapa.net/. Jego autorem jest przedsiębiorstwo GEO-SYSTEM Sp. z o.o. z Warszawy. Można znaleźć tu wiele praktycznych i pożytecznych informacji o gminie. Mogą się one przydać zarówno mieszkańcom gminy jaki i ewentualnym inwestorom.

Wiele funkcji, które oferuje ten serwis było już dostępnych w innych serwisach internetowych np. Geoportal czy Google Maps. Najważniejszą cechą tego serwisu jest to, że w jednym miejscu zostało zgromadzonych i zestawionych wiele informacji przestrzennych. Dzięki temu autorzy uzyskali nowa jakość i pojawiło się wiele nowych możliwości.

Co takiego możemy tam znaleźć? Przede wszystkim możemy przeglądać zasoby ewidencji gruntów dotyczące numeracji działek, ich położenia, obrębów, adresy wszystkich budynków i oznaczenie ich rodzaju. Na to wszystko możemy nałożyć informacje o środowisku, takie jak obszary chronione, obszary zagrożone powodzią czy dane o lasach.

Niestety w serwisie nie są dostępne jeszcze: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. W wielu gminach można już z nich korzystać. Dzięki zamieszczeniu tych danych w serwisie, użytkownicy serwisu mogliby bez problemu sprawdzić przeznaczenie poszczególnych działek. Plan został już jakiś czas temu udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Fajsławice, ale ze względu na skalę opracowania planistycznego, dokładne ustalenie lokalizacji działki jest znacznie utrudnione.