Przyjaciele Fajsławic zapraszają na spotkanie w najbliższą niedzielę

IMG_0239

Z A P R O S Z E N I E

            Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic zaprasza Państwa na doroczne zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2015 roku (niedziela) o godz. 1200 w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach.

            Proponowany program Zebrania:

 1. Otwarcie, powitanie gości, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 2. Sprawozdanie prezesa Towarzystwa merytoryczne i finansowe za 2014 rok, przedstawienie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania CIT – 8, informacji dodatkowej.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie w sprawie ich przyjęcia.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Przedstawienie propozycji najważniejszych przedsięwzięć Towarzystwa planowanych do realizacji w 2015 roku:
  • Organizacji rajdu rowerowego dla młodzieży szkolnej drogami bitwy fajsławickiej 1863 roku – przewidzianego na dzień 12 czerwca 2015 roku, dofinansowywanego m.in. ze środków FIO „Lubelskie Lokalnie” 2015 r.
  • Organizacji XV Konferencji z cyklu ZIELNIK FAJSŁAWICKI z tematem roboczym: „Ryby i zalew Oleśniki 2015” planowanej w dniach 14 – 15 sierpnia 2015 roku w Oleśnikach i Boniewie…
  • Realizacji projektu badawczego: „Aktywna ochrona rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem ryb w obszarze gmin Fajsławice, Oleśniki…”.
  • Innych przedsięwzięć związanych z obchodami XXV – lecia działalności TPF.
 1. Inne sprawy i wolne wnioski.

Zebranie ma charakter otwarty, prosimy o poinformowanie zainteresowanych udziałem w nim Koleżanek i Kolegów oraz liczymy na niezawodne przybycie.

Adam Polski

prezes TPF