Przyjadą i za darmo zabiorą azbest

azbest

W dniach od 18 do 29 kwietnia 2016 r. będą prowadzone zapisy na odbiór eternitu azbestowego. Koszty jego zdjęcia z budynku i zabrania będą finansowane z Funduszy Szwajcarskich, w ramach projektu organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Przewidywany termin odbioru to czerwiec 2016 r.

Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy Fajsławice lub pod nr tel. 81 5853068, 796 104 137.

SM