„Przyjazna szkoła” w Fajsławicach

Szkoła Podstawowa w Fajsławicach wprowadza program „Przyjazna szkoła”. Jego istotą jest kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu. Program „promuje ideę zaufania pomiędzy światem dorosłych a światem dzieci. Celem programu jest budowanie szkoły wspierającej uczniów i jednocześnie wymagającej.

Działania nauczycieli
Stosowanie sprzężena zwrotnego (termin zaczerpnięty z cybernetyki). Oznacza dwukierunkową komunikację między nauczycielem a uczniem, który jest oceniany.

Każda ocena działalności ucznia w szkole powinna:

 • pchodzić najpierw od ucznia, czyli stanowić kompleksową samoocenę na temat tego, z czego jest zadowolony, z czego nie, co i jak można ulepszyć
 • pochodzić od wszystkich osób w klasie, które mają jakieś uwagi (według schematu: co było dobrze, a co można by zrobić lepiej)
 • pochodzić od nauczyciela (ważne, aby nauczyciel nie wypowiadał się na początku, bo to często hamuje aktywność młodzieży)
 • zaczynać się od pozytywów
 • nie zawierać sformułowania: „to i to było źle zrobione”, a zwrot: „to i to można by zrobić lepiej, np. w ten sposób…”
 • być konkretna, czyli odnosić się do faktów, zachowań i ich skutków
 • być specyficzna, a nie ogólnikowa i niejasna
 • zawierać zastrzeżenie, że jest wyłącznie opinią osoby, która ją wygłasza, a osoba ta (w tym przypadku nauczyciel) może się mylić
 • pozostawić ucznia z wyborem, np.: „ można to zrobić lepiej tak i tak”, a nie z poleceniem: „to trzeba zrobić tak i tak”, ponieważ to uczeń ma podjąć decyzję, jakie zmiany wprowadzić do swojego sposobu uczenia się i zachowania
 • zawsze kończyć się pozytywnie, czyli pozostawiać ucznia pełnego zapału do dalszej pracy, a nie przygnębionego i zniechęconego

Rola wychowawcy

 • kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów
 • budowanie wewnętrznej motywacji do nauki
 • uczenie dokonywania świadomych wyborów przez uczniów
 • uczenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Rola pedagoda

 • tworzenie bezpiecznych warunków nauki w szkole m.in. poprzez współdziałanie wraz z nauczycielami i rodzicami w przezwyciężaniu trudności
 • promocja zdrowia, zapobiegania agresji i przemocy
 • zwiększenie umiętności wychowawczych nauczycieli