Przystępujemy do dalszych działań

Wczoraj miało miejsce spotkanie osób sprzeciwiających się budowie elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Fajsławice. Uczestniczyli w nim ci, którzy dotychczas najbardziej angażowali się w tą akcję społeczną. Celem spotkania było omówienie dotychczasowych wydarzeń i informacji uzyskanych od władz Gminy, a także podjęcie decyzji o planach na najbliższe tygodnie.

Najważniejsze kwestie omawiane na spotkaniu to:
– zobowiązanie Wójta do przeprowadzenia w najbliższym czasie konsultacji społecznych, których wynik ma ostatecznie rozstrzygnąć o losie inwestycji,
– nielegalna wpłata przez Inwestora na rzecz Gminy Fajsławice kwoty 70 tyś. zł na porycie kosztów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
– brak analizy skutków ekonomicznych inwestycji dla Gminy, przed wyrażeniem zgody na budowę farmy wiatrowej na terenie Gminy,
– oddanie Inwestorowi całkowitej władzy nad przygotowaniem inwestycji i brak jakichkolwiek warunków naszych władz mających na celu zabezpieczenie interesów mieszkańców np. poprzez określenie minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych (co dla przykładu ostatnio zrobiły władze Gminy Końskowola określając minimalną odległość budowy elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych na 3 km),
– negatywna opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie dla planowanej inwestycji.

Wywiązała się też dyskusja co do minimalnej odległości w jakiej mogły by zostać wybudowane elektrownie wiatrowe w naszej Gminie. Ostatecznie pozostaliśmy przy dotychczasowym stanowisku, że odległością która będzie gwarantowała bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy są 2 km, zalecane przez Ministra Zdrowia.

Uczestnicy spotkania podkreślali też kilkukrotnie o utrudnieniach, jakie stwarzają pracownicy Urzędu Gminy w dostępie do dokumentów i informacji. Do chwili obecnej nie udało nam się między innymi uzyskać informacji, o tym na działkach, których z Radnych Gminy i urzędników będą zlokalizowane siłownie wiatrowe. Pytanie to dotyczyło też najbliższych tych osób. Jest to o tyle istotne, że osoby mające odnieść osobiste korzyści z realizacji inwestycji powinny zostać wyłączone z podejmowania jakichkolwiek decyzji. Nie możemy tego sprawdzić dopóki nie dostaniemy tej informacji.

Osoby zainteresowane sprawą zachęcamy do zaglądania na naszą stronę, na której regularnie będziemy informować o wszystkich wydarzeniach związanych z planowaną inwestycją.

Tekst opublikowany na stronie www.facebook.com/GminaFajslawiceBezWiatrakow w dniu 27.10.2013 r.