Ptasia grypa znów niebezpieczna

Martwy ptak

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie ostrzega przed ptasią grypą, a dokładniej przed jej nowym podtypem H5N8. Dotychczas stwierdzono jej 10 ognisk na terenie państw Unii Europejskiej. Jest bardzo zjadliwa, a źródłem zakażenia może być ptactwo dzikie.

Jest to nowy wariant choroby i charakteryzuje się wysokim stopniem zaraźliwości  oraz niespecyficznymi objawami u drobiu tj. apatią, zmniejszonym pobieraniem paszy i wody, spadkiem produkcyjności i umiarkowaną umieralnością.

W ramach ograniczenia zagrożenia rolnicy powinni:

  1. Zabezpieczyć paszę i ściółkę przed zanieczyszczeniem ich przez przelatujące ptaki.
  2. Zachować szczególna ostrożność jeżeli gospodarstwo znajduje się w pobliżu miejsc bytowania dzikich ptaków np. rzek i stawów.
  3. Posiadać środki do dezynfekcji doraźnej oraz maty dezynfekujące.
  4. Informować służby weterynaryjne o niepokojących objawach występujących u ptaków.