Rada skąpi na tańce

Rada Gminy Fajsławice nie zaplanowała w budżecie na 2014 rok finansowania zajęć tanecznych w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Fajsławicach w kwocie 22 tys. rocznie.

Z zajęć korzystało 112 uczniów i gimnazjalistów. Dyrektorzy, Rady Rodziców i rodzice dzieci korzystających z tych zajęć skierowali pismo do Wójta Gminy Fajsławice i Przewodniczącego Rady Gminy, w którym poprosili o sfinansowanie przynajmniej połowy wymienionej kwoty. Niestety, na ostatniej sesji radni nie przychylili się do tej prośby. Grozi to całkowitą likwidacją prowadzonych zajęć, gdyż dużej części rodziców nie stać będzie na ich opłacanie.

Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, rozwijały poczucie rytmu, kształtowały wrażliwość muzyczno-taneczną. Dzieci odnosiły sukcesy na konkursach w Siedliszczu i dwukrotnie podczas Wojewódzkich Spotkań Tanecznych Marce-Dance w Krasnymstawie.

Szkoda, że radni nie stwarzają możliwości prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach, tym bardziej, że w naszej gminie nie funkcjonuje dom kultury. To szkoły biorą na siebie organizację takich zajęć.

Szkoła w Fajsławicach