Radni całkiem bezradni

Krzysztof Izdebski 1

Źródło zdjęcia: http://opinie.ngo.pl/

„Od lat można obserwować marginalizację organów stanowiąco-kontrolnych, a więc rad, ich komisji i wchodzących w ich skład radnych. Pozbawione zaplecza merytorycznego, uzależnione od wójta, niemogące sprostać obowiązkom kontroli. Ten smutny obraz rad musi się szybko zmienić. Rady stanowią najpełniejszy wyraz demokracji przedstawicielskiej i powinny mieć zapewnione warunki do stanowienia prawa, jak i do kontroli jego wykonywania. Iluzoryczna odpowiedzialność organu wykonawczego musi zostać zastąpiona systemem, w którym uprawnienia rady mogą faktycznie wpływać na jego prace. Własne i niezależne biuro, szybki dostęp do informacji, możliwość kontroli spółek komunalnych oraz okresowa sprawozdawczość wójta to tylko niektóre z zaprezentowanych postulatów.”

Autor: Krzysztof Izdebski – ekspert programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego oraz Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Więcej…