Radni lubią dorobić z publicznych pieniędzy

Radni nagminnie zatrudniają się w spółkach lub w urzędach. Może to łatwo wywołać konflikt interesów.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez Fundację Batorego (analizie poddano 8786 oświadczeń z 475 samorządów wszystkich szczebli), 36 proc. przebadanych radnych wszystkich szczebli podejmuje różną aktywność zarobkową w sferze publicznej – od pełnoetatowego zatrudnienia po umowy o dzieło czy zlecenia. – alarmuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Oznacza to, że ponad jedna trzecia z nich dorabia np. w jednostkach podległych organowi wykonawczemu samorządu, w szkołach, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej czy instytucjach finansowanych z publicznych pieniędzy.

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/