Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Jeśli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić nowego pracownika pomyśl o możliwościach wparcia jaki oferuje Ci Powiatowy Urząd Pracy.

Takim wsparciem jest możliwość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Maksymalna kwota dofinansowania stanowi 6– krotność średniego wynagrodzenia i od 1 września wyniesie 22 439,82 zł.

Refundacje mogą pozyskać podmioty

  • Prowadzące własna działalność gospodarczą,

  • Niepubliczne szkoły i przedszkola,

  • Producenci rolni,

którzy spełniają warunki regulaminu Urzędu Pracy – czyli m.in. prowadzą działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o refundację.

Pracodawca może uzyskać środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w szczególności na zakup :

  • urządzeń,

  • maszyn,

  • narzędzi,

  • oprogramowania,

które są specyficzne dla danego stanowiska pracy.

Drugą możliwością wsparcia dla pracodawców są pożyczki na utworzenie stanowiska pracy– wysokość pożyczki może stanowić nawet 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (22 439,82 zł). Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy, niż 3 lata a pożyczkobiorcy nie przysługuje okres karencji.

Informacje o tych i innych działaniach znajdziecie Państwo na stronach internetowych i w siedzibach Powiatowych Urzędów Pracy.

Źródło: http://www.ascendconsulting.pl/