Regionalna Karta Dużej Rodziny

rodzinaDnia 20 maja 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę nr CCXLV/5122/2014 w sprawie przyjęcia programu „Regionalna Karta Dużej Rodziny”.

Program obejmuje wszystkie rodziny wielodzietne (wychowujące troje i więcej dzieci) chętne do wzięcia udziału w Programie, w tym rodziny zastępcze, bez względu na kryterium dochodowe.

Karta będzie uprawniała rodziny wielodzietne do korzystania z ulg wprowadzonych przez jednostki Samorządu Województwa Lubelskiego, jednostki podległe Samorządom Lokalnym oraz instytucje i firmy zewnętrzne, które wyrażą wolę przystąpienia do Programu i podpiszą stosowne porozumienia.

Karta będzie wydawana bezpłatnie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Więcej informacji na stronie www.rops.lubelskie.pl w zakładce REGIONALNA KARTA DUŻEJ RODZINY lub pod numerem telefonu: 81 528 76 37.

Źródło: http://www.fajslawice.eu/