Relacja filmowa z rajdu rowerowego po drogach Bitwy Fajsławickiej z 1863 roku [FILM]

Grupa gimnazjalistów z Fajsławic stworzyła film relacjonujący przebieg rajdu rowerowego śladami Bitwy Fajsławickiej 1863 roku.

Wydarzenie to miało miejsce 12 maja 2015 r. i wzięło w nim udział ponad 100 osób, w tym młodzież ze Szkół Gimnazjalnych w Fajsławicach, Siedliskach Drugich, Trawnikach oraz ze Szkoły Podstawowej w Oleśnikach. „Chciałem zrobić film w taki sposób, żeby mnie samemu się podobało i przypadło do gustu osobom w moim wieku” – tak o powstaniu filmu mówi Albert Błaziak, jeden z jego autorów.

Celem projektu o nazwie „I rajd rowerowy drogami Bitwy Fajsławickiej 1863 roku” była edukacja historyczna uczestników, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promocja walorów historyczno – przyrodniczych terenów, na których się odbywał oraz wzmacnianie organizacji pozarządowych na szczeblu gmin Fajsławice i Trawniki. Był  on sponsorowany ze środków dotacji konkursowej Funduszy Inicjatyw Obywatelskich „Lubelskie Lokalnie’ 2015” prowadzonego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

SM