Relacja z konferencji o „drzewach papieskich”

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Zdjęcie pamiątkowe uczestników na dziedzińcu KUL

Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, wraz z instytucjami Lasów Państwowych i Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie już po raz trzeci zorganizowało krajową konferencję „drzew papieskich”.

Patronat honorowy nad spotkaniem przyjęli: ks. abp. Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. abp. prof. dr hab. Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski, ks. abp. dr Wacław Depo – Metropolita Częstochowski, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego. Na liście głównych partnerów i współorganizatorów akcji umieściliśmy: Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Zespół Szkół Leśnych im. PTL w Biłgoraju oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Msza święta w Kościele Akademickim KUL

Pierwszym akordem zaplanowanej na około 10 lat akcji było zorganizowanie w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku na KUL-u w Lublinie oraz Krasnymstawie 2 dniowej III krajowej konferencji drzew papieskich z roboczym tematem: „Papieskie drzewa zimozielone św. Jana Pawła II”. Konferencja, w której uczestniczyło około 250 osób, rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Akademickim KUL. Przewodniczył jej O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk – Prorektor KUL, zaś homilię wygłosił ks. dr Wiesław Oleszek – Regionalny Duszpasterz Leśników RDLP Lublin.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Przejście uczestników z Kościoła Akademickiego KUL do auli im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

Część referatowa konferencji odbywała się w historycznej auli im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, gdzie przedstawiono 5 interesujących referatów związanych z tematem konferencji:

  • Rozmieszczenie geograficzne oraz ogólna charakterystyka wybranych gatunków drzew zimozielonych” – prof. dr hab. Jacek Borowski (SGGW Warszawa, Prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego),

  • Wstępna koncepcja projektu: Papieskie drzewa zimozielone św. Jana Pawła II” – mgr Adam Polski (Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic),

  • Główne patogeny grzybowe drzew iglastych” – dr inż. Łukasz Brodziak (Zespół Ochrony Lasu PGL LP w Radomiu),

  • Główne szkodniki krzewów i drzew iglastych” – prof. dr hab. Gabriel Łapanowski (Instytut Ogrodnictwa Skierniewice),

  • Ogólne uwagi o produkcji materiału sadzeniowego zimozielonych drzew papieskich pamięci św. Jana Pawła II – mgr Bogdan Piech (Gospodarstwo Szkółkarskie Joanna i Bogdan Piech Końskowola).

Konferencję bardzo sprawnie prowadziła dr hab. Ewa Trzaskowska z Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, a dłuższymi głosami w dyskusji podzielili się m.in.: O. prof. Andrzej Derdziuk (KUL), mgr Andrzej Miskur (Urząd Marszałkowski w Lublinie), dr inż. Andrzej Tyrawski (Biuro RDLP Lublin), mgr inż. Ryszard Dzialuk (Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie), mgr Adam Polski (BULiGL Oddz. w Lublinie, Tow. Przyj. Fajsławic). Zarówno mszę świętą jak i otwarcie konferencji uświetnili swoim graniem na rogach sygnaliści z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Sygnaliści z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju

W drugim dniu konferencji w sobotę 12 kwietnia 2014 r., której część referatowa odbywała się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie wygłoszono 3 dalsze referaty:

  • Ochrona limby (Pinus cembra) w Tatrzańskim Parku Narodowym – dr inż. Zbigniew Krzan (Zastępca Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego),

  • Sosna czarna (Pinus nigra) charakterystyka gatunku, rozmieszczenie na świecie, odmiany geograficzne oraz występowanie w polskich lasach” – dr inż. Jan Matras (Instytut Badawczy Leśnictwa Sękowin Stary),

  • O potrzebie monitoringu dębów papieskich Jana Pawła II oraz pierwsze wstępne jego wyniki na terenie RDLP Lublin” – mgr Adam Polski (Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic).

W czasie konferencji w Krasnymstawie zasadzono papieską jodłę krynicką przywiezioną przez dyrektora Ryszarda Dzialuka z Biura Nasiennictwa Leśnego wyhodowaną z nasion pobłogosławionych przez papieża Benedykta XVI w 2006 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie, zaś na jej zakończenie zainteresowani uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w wycieczce terenowej po rezerwacie krajobrazowym „Wodny Dół” w leśnictwie Niemienie Nadleśnictwa Krasnystaw.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Sadzenie papieskiej jodły krynickiej

Podczas trwania konferencji, już od mszy w Kościele Akademickim KUL, prezentowany był estetyczny koszyk, wypełniony nasionami 12 gatunków drzew zimozielonych (sosny czarnej, limby, cisa pospolitego, daglezji zielonej, jodły jednobarwnej, górskiej, koreańskiej, waitscha, świerka kłującego, serbskiego, Engelmanna, kaukaskiego), z którego około 4 kilogramowej zawartości, zamierzamy w najbliższych latach wyprodukować nawet kilkadziesiąt tysięcy sadzonek „drzew papieskich”

Koszyk ten uczestniczył w dniach od 23 kwietnia do 1 maja 2014 roku w narodowej pielgrzymce do Włoch i Watykanu na kanonizację błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.

Adam Polski

prezes

Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic