Relacja z konferencji o energetyce odnawialnej

konferencja jestem prosumentem

Dnia 29 maja o godzinie 12.00 w budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach odbyła się konferencja na temat: „Jestem Prosumentem”.

Na początku wszyscy zgromadzeni wysłuchali autorskiego wiersza Danuty Sobczak w wykonaniu Anity Pędzisz oraz Joanny Zarzecznej dotyczącego Słońca. Po nich swoją prezentację na temat „Źródła finansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ze środków publicznych” przedstawił Marek Lulek – Dyrektor Oddziału BOŚ Bank w  Lublinie. W swoim wystąpieniu omówił perspektywę budowy mikroinstalacji OZE oraz sposoby pozyskiwania środków finansowych, w tym pomoce UE.

konferencja jestem prosumentem 2

Marek Lulek – Dyrektor Oddziału BOŚ Bank w Lublinie

Członkowie z obu zespołów: Filmowcy oraz Odkrywcy podsumowali swój udział w konkursach. Jako pierwszy został pokazany klip filmowy promujący energię słoneczną. Założenia oraz wykonanie przedstawił lider zespołu Albert Błaziak. Pozostali członkowie zespołu: Wiktoria Jankowska, Oskar Depa, Dominika Dunda, Julia Wójcik, Karol Kołodziejczyk, Marta Borowik- opiekun Jerzy Wit.

Jako drudzy wystąpił zespół badawczy – Odkrywcy. Marta Borowik oraz Oskar Depa przedstawili prezentację multimedialną z wynikami swoich prac. Na początku wystąpienia uczniowie przekazali zdobytą wiedzę i umiejętności dotyczącą OZE. Pokazali zaprojektowane przez nich instalacje fotowoltaiczne. Pierwsza z nich zapewniłaby 100% zapotrzebowania w energię elektryczną dla szkolnych pracowni komputerowych. W kolejnych slajdach zaprezentowali projekty dla 5 domów jednorodzinnych. Pozostali członkowie zespołu to Bartosz Rogalski, Anita Pędzisz, Katarzyna Bednarczyk, Joanna Zarzeczna, Klara Zielińska, Michał Rozwałka, Karol Kołodziejczyk, Danuta Sobczak – opiekun Tomasz Bogusz.

TB