Relacja z uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Fajsławicach

Dzisiaj odbyła się uroczystość symbolicznego otwarcia posterunków w Fajsławicach oraz Ulhówku. W uroczystościach w naszej gminne uczestniczyli m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej. Wśród gości byli także parlamentarzyści z woj. lubelskiego, przedstawiciele lokalnych samorządów, kadra kierownicza garnizonu policji lubelskiej oraz mieszkańcy Fajsławic.

Zaproszonych gości powitał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Insp. Paweł Dobrodziej podkreślał, że to kolejne na Lubelszczyźnie posterunki, które powstały po sygnałach płynących od władz samorządowych oraz lokalnej społeczności. Postulaty te pojawiły się podczas konsultacji i debat społecznych, jakie na początku ubiegłego roku odbyły się także na Lubelszczyźnie.

Następnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak wręczył symbolicznie klucze Kierownikom Posterunków Policji w Fajsławicach i Ulhówku.

Policjanci z tych jednostek otrzymali także nowe radiowozy m-ki Volkswagen T6 oraz Skoda Yeti. Kluczyki do pojazdów wręczyli:  Minister Mariusz Błaszczak, nadinsp. Jan Lach oraz insp. Paweł Dobrodziej.

Podczas wystąpienia Minister Błaszczak powiedział:  – Mam osobistą satysfakcję, że mogę na Lubelszczyźnie otwierać posterunki Policji. Przełamujemy bariery w dostępie mieszkańców do Policji.

Posterunki w Fajsławicach i Ulhówku to kolejne jednostki powołane przez szefa MSWiA. Łącznie do tej pory wznowiono działanie 44 posterunków w całej Polsce. Minister przypomniał, że w całej Polsce wprowadzona została Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To program ciągłych konsultacji społecznych, przez Internet każdy może wskazać zagrożenia, które odczuwa. Wdrożony został program „Dzielnicowy Bliżej Nas”Policja musi być blisko ludzi i dla ludzi. Tam, gdzie toczy się codzienne życie, stąd wzmocnienie pozycji i roli dzielnicowych.

Posterunek Policji w Fajsławicach powstał w miejsce zamkniętego w styczniu 2013 roku Posterunku usytuowanego na terenie sąsiedniej gminy Łopiennik Górny. Pełni w nim służbę 6 funkcjonariuszy, którzy mają do swojej dyspozycji pomieszczenia o łącznej powierzchni 63 mkw. Placówka została utworzone dzięki wsparciu samorządu gminy, który przekazał znaczne środki na kompleksowy remont pomieszczeń i dostosowanie ich dla potrzeb policji.

Fotorelacja

Źródło zdjęć: http://lubelska.policja.gov.pl