Relacja z XV Zielnika Fajsławickiego

XV Zielnik 2015

Wciągu dwóch dni konferencji wzięło w niej udział 70 osób

W dniach 14-15 sierpnia 2015 r. w remizie OSP w Woli Idzikowskiej odbył się już XV „Zielnik Fajsławicki”. Tym razem święto kultury zielarskiej, ekologicznej i zdrowotnej, zostało wyjątkowo poświęcone rybom rzeki Wieprz i jego doliny oraz planowanej budowie „Zalewu Oleśniki”. Ważnym aspektem tego spotkania było też XXV lecie Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, które już od 2000 roku organizuje tą imprezę.

Swego zadowolenia z przebiegu konferencji nie krył jego główny organizator Adam Polski – Jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z wysokiego poziomu merytorycznego referatów wygłoszonych przez prelegentów – mówił tuż po jego zakończeniu. Odczyty dotyczyły ochrony rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem ryb rzeki Wieprz i jej doliny oraz budowy „Zalewu Oleśniki”.

Powody dla jakich konieczna jest budowa zbiornika wodnego na terenie naszego powiatu omówił pracownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie mgr inż. Piotr Rębacz. Przypomniał, że w województwie lubelskim największy deficyt wody występuje właśnie u nas, w zlewni rzeki Wieprz. Dlatego już od lat 60-tych pojawiały się koncepcje budowy zbiorników wodnych. Pierwszy, w gminie Nielisz, już istnieje, drugi ma powstać właśnie w okolicach wsi Oleśniki. Głównym celem jego budowy jest zapewnienie wody dla aglomeracji lubelskiej i okolicznego rolnictwa. Dzięki niemu będzie można łagodzić skutki suszy, ale też zapobiegać powodziom.

Zalew Olśniki

Planowany „Zalew Oleśniki” ma także stanowić atrakcję turystyczną, przede wszystkim dla wędkarzy

Kwestię budowy zbiornika podsumowała obecna na konferencji radna województwa lubelskiego Bożena Lisowska. Zwróciła uwagę na to, że o losie inwestycji zdecydują jej koledzy i koleżanki z Sejmiku Województwa Lubelskiego, którym trzeba uświadomić wagę oraz istotę tej inwestycji. Przypomniała też, że budowa zalewu wpisana jest na listę priorytetowych przedsięwzięć województwa lubelskiego i wyraziła nadzieję, że zostanie zrealizowana.

SM