Relacja ze spotkania opłatkowego Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic

20150125_130436

W niedzielę 25 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe, którego organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic wraz z Gminnym Kołem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych gm. Fajsławice oraz Zarządem Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Fajsławicach. Jego uczestnicy w miłej atmosferze złożyli sobie życzenia świąteczne, podsumowali rok ubiegły, a także wstępnie nakreślili plan działań na rok 2015. Rok wyjątkowy dla Towarzystwa ze względu na  zbliżającą się w połowie sierpnia 25. rocznicę powstania stowarzyszenia.

Uczestników przywitał Prezes Towarzystwa Adam Polski, odczytano fragment Pisma Świętego, a następnie wszyscy w serdecznej atmosferze złożyli sobie życzenia świąteczne, łamiąc się opłatkiem. Po tym nastąpiła część oficjalna, w trakcie której zostały omówione dokonania Towarzystwa w roku 2014. Najważniejsze z nich to kwietniowa Krajowa Konferencja Drzew Papieskich oraz realizacja projektu „Mobilne Muzeum Bitwy pod Fajsławicami i Powstania Styczniowego w woj. lubelskim”.

20150125_130510

Wśród planów wymieniono między innymi obchody 25. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic. Wstępny termin określono na dzień 15 sierpnia 2015 roku. Nasze stowarzyszenie cieszy się dużym uznaniem zarówno w regionie, jak i w całej Polsce. Zaproszenie wszystkich zainteresowanych pochłonęłoby olbrzymie środki, którymi Towarzystwo na ten moment nie dysponuje. Dlatego ilość uczestników i zaproszonych gości uzależniona będzie głównie od środków pozyskanych na organizację imprezy. Miejmy nadzieję, że na pokrycie części kosztów zdecydują się też władze gminy. Jak na razie budżet na bieżący rok nie przewiduje takich wydatków.

Dużo lepiej wygląda kwestia finansowania dla książki, której  wydanie planowane jest w dniu obchodów 25-lecia Towarzystwa. Będzie to przewodnik po potyczkach i bitwach Powstania Styczniowego. Władzom Towarzystwa udało się pozyskać już ponad 5 tys. na ten cel.  Ta kwota  jednak nie pokryje nawet połowy wydatków niezbędnych za opracowanie i druk.

Warto podkreślić, że na spotkaniu pojawiło się dużo z zaproszonych przez organizatorów gości. Wśród nich znaleźli się Wicestarosta Krasnostawski Henryk Czerniej, radny powiatu krasnostawskiego Grzegorz Lipa, były poseł Henryk Młynarczyk, radni gminy Fajsławice, a także kilku regionalistów z innych gmin.

SM