Remont kolumny bez wiedzy Konserwatora Zabytków

img_0272

Władze gminy Fajsławice dokonały renowacji zabytkowej kolumny bez uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ten już zażądał wyjaśnień i planuje oględziny budowli.

Mieszkańcy Fajsławic ucieszyli się miesiąc temu, gdy zobaczyli rusztowania rosnące wokół zabytkowej kolumny znajdującej się w Fajsławicach. Oznaczało to jej remont, a budowla już powoli zaczęła się wykruszać i jej stan groził zawaleniem. Byłoby trochę wstyd, bo jej wizerunek znajduje się herbie gminy. Z czasem entuzjazm mieszkańców nieco opadł. Kolumnę otynkowano i przestała wyglądać jak zabytek.  Nie widać już było czerwonej cegły, z której została zbudowana. Po zamieszczeniu pierwszych zdjęć na naszej stronie pojawiły się pod nimi nieprzychylne komentarze: – A to gmina robi na własną rękę czy jakiś konserwator wydał zgodę? Żeby potem nie było, że gmina dostanie niebotyczne kary za zniszczenie zabytku poprzez renowację. Takie prace bez konserwatora mogą jeszcze zniszczyć coś cennego co by nam więcej powiedziało o tej budowli – pytał Romek. – Też jestem zdziwiona, że ktoś pozwolił na otynkowanie tego obelisku… – wtórowała mu inna czytelniczka serwisu.

Pojawiły się prośby o zajęcie się sprawą. Dlatego pod koniec października wystąpiliśmy do Urzędu Gminy Fajsławice z prośbą o wyjaśnienia. Odpowiedzi udzielił nam sekretarz gminy Jacek Kęcik podając, że „Kolumna nie jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego, w
związku z tym prowadzenie robót, polegających na konserwacji tego obiektu, nie wymaga pozwolenia właściwego konserwatora zabytków.” W dalszej części odpowiedzi stwierdził także, iż
Prace przy obiekcie były prowadzone w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Chełmie.

Okazało się jednak, że nie jest to prawdą. Zaraz po otrzymaniu odpowiedzi z gminy poprosiliśmy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ocenę tej renowacji. Stanisława Rudnik – kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie wydaje się być jednak zdziwiona całą sytuacją, bo o sprawie dowiedział się od nas. W swojej odpowiedzi wyjaśniła, że kolumna co prawda nie jest wpisana do rejestru zabytków województwa lubelskiego, ale objęta jest wojewódzką ewidencją zabytków i została zgłoszona w 2010 r. do włączenia do gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez Wójta Gminy Fajsławice. Oznacza to, że do prowadzenia jakichkolwiek prac remontowych potrzebna była opinia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. A tej gmina nie uzyskała. Co więcej, urząd konserwatorski w Chełmie co najmniej dwukrotnie informował pisemnie wójta o zasadach prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej kolumnie.

Co to wszystko oznacza? Jeszcze nie wiemy. Konserwator już dzisiaj wysłał zapytanie do władz naszej gminy żądaniem udzielenia wyjaśnień. Niezwłocznie postara się też przeprowadzić oględziny obiektu. Sprawdzi czy prace nie doprowadziły do nieodwracalnych szkód i czy zostały przeprowadzone prawidłowo.

SM

Odpowiedź z Urzędu Gminy Fajsławice 

odpowiedz-na-pismo-w-sprawie-kolumny-toskanskiej

Odpowiedź z Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie

renowacja-zabytkowej-kolumny-w-fajslawcach